Anbefalede links

11. maj 2017

Link til relevante hjemmesider

Handicap og psykiatri – Haderslev Kommune https://www.haderslev.dk/borger/handicap-og-psykiatri Børn og unge med handicap, diagnose eller sygdom … Haderslev Kommune tilbyder en bred vifte af indsatser for og tilbud til voksne med særlige behov Danskhandicapforbund :: Haderslev https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/…/haderslev/ Haderslev. Dansk Handicap Forbunds lokalafdelinger er noget af det vigtigste i forbundet. Lokalafdelingerne i Dansk Handicap Forbund repræsenterer … Rådgivning og støtte – Haderslev Kommune https://www.haderslev.dk/borger/handicap-og-psykiatri/rådgivning-og-støtte Haderslev Kommune tilbyder anonym rådgivning og vejledning til borgere, der er … Handicaprådet skal sikre fysisk og psykisk handicappede borgere optimal …