Kontingent i forening

12. marts 2017

Kontingent

Voksne over 25 år halvårligt: 250 kr.
Voksne over 25 år helårligt: 500 kr.

Børn under 25 år halvårligt: 150 kr.
Børn under 25 år helårligt: 300 kr.

Definition af alder:

Voksen starter ved en alder på 25 år, så er man 25 år, betegnes man i foreningen som værende voksen og koster voksen pris.

Barn/unge slutter den dag man fylder 25 år, er man ikke fyldt 25 år inden betalingen, betegnes man som barn og koster børnepris.

Familiekontingent

Betales som mindst 1 voksen og 1 barn.
Rabatten udgør et halvt barns årlige betaling (150 kr.).
Passivt medlemskab betaler et kontingent efter eget ønske, dog mindst 200.- kr. som Passivt medlemskab kan man deltage i foreningens sociale arrangementer såsom, forårsfest, Julefrokost/nytårsfrokost osv. Det skal præciseres, at man ikke kan deltage i foreningens idrætsaktiviteter.

Betalings forfald

Foreningens kontingent opkræves halvårligt.
Kontingentet kan indbetales på Danske Bank eller
Homebanking på

Reg nr. 9570
kontonr. 13022445