Målsætning

23. marts 2017

Målsætning

Foreningens målsætning tager udgangspunkt i vedtægternes § 2.
Foreningens formål er at samle så mange med særligt behov handicappede som muligt
til udøvelse af forskellige former for idræt.

  1. Det bør tilstræbes, at alle – uanset hvilken behov man har – får mulighed for at deltage i de aktiviteter, som foreningen kan udbyde.
  2. Leder – og instruktøruddannelse bør være et væsentligt element, da dette danner grundlag for kvaliteten i foreningens tilbud.
  3. Foreningen bør løbende arbejde på at skaffe nye, frivillige hjælpere.
  4. Dem med særlig behov bør sikres mulighed for at kunne få tilbud om at deltage i diverse stævner.
  5. For at få nye medlemmer til klubben samt øge kendskabet til foreningens aktiviteter, bør der satses på et højt informationsniveau gennem synlighed på internettet, bladvirksomhed, besøg på skoler, institutioner m.m.
  6. Såvel bredden som eliten bør kunne tilgodeses inden for foreningen.
  7. Hvor det er muligt og ønskeligt, kan foreningen hjælpe handicappede – der har lyst og mulighed for det – til at deltage inden for friskidrætten.