Persondatapolitik

9. november 2020

Persondatapolitik.

Af formanden Mogens Jensen

H.H.I. foreningen for dem med særlige behov er dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Når du som medlem gør brug af foreningen  og de medlems aktiviter som tilbydes. Vi som foreningen tilstræber, at du føler dig tryg ved foreningens brug af dine personoplysninger som bruges i forbindelse med dit medlemskab. Foreningen behandler personoplysninger om dig i henhold til foreningens regler for medlemskab og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender vi dine personoplysninger?

Foreningen indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  . Når du indmelder dig som medlem af foreningen.

  . Når du giver besked om at tilrette dine personoplysninger.

 . Oplysninger fra idrætsledere i forbindelse med deltagelse i aktivitet.

Oplysningerne om dig indsamles for at kunne administrere dit medlemskab. Herunder at du kan deltage i foreningens løbende idræts aktiviter samt drage fordel af foreningens øvrige aktiviteter. Til disse formål indsamler foreningen alene nødvendige oplysninger om dig, for eksempel fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi som foreningen indsamler ingen følsomme personoplysninger.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, hvis du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i arrangement eller på anden måde gør brug af forenings tilbud og aktiviter.

2. Hvornår videregiver foreningen dine personoplysninger?

Foreningen kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som foreningen har registret. Disse oplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

Foreninger (DGI, Parasport Danmark og Haderslev Kommune, som foreninger har samarbejde med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab.

betalingsformidlere, så du kan fortage betaling for de aktiviter som foreningen tilbyder. Ved opkrævning af kontingent bruger vi oplysninger om dig for at sikre at det er den korrekte der indbetaler kontingent.

3. Hvordan beskytter foreningen dine personoplysninger?

Foreningen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger  for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Foreningens sikkerhedsprocedurer og processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige teknisk og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praktisk er det ikke muligt at etablere 100  % sikkerhed, og foreningen kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen som forsætligt forsøget at omgå foreningens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du angiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som foreninger behandler om dig i forbindelse med dit medlemskab, har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger foreningen har registret om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode foreningen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

I denne forbindelse gøres opmærksom på at dit medlemskab af foreningen er betinget af, at du angiver og opdatere de påkrævende oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

Du kan altid anmode foreningen om, at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slættes. Skulle der i denne forbindelse eller i øvrigt opstå uenighed med dig og foreningen håndterer dine personoplysninger på, har du altid mulighed for at klage til Datatilsyn.

5. Hvor længe opbevare foreninger din personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse?

Hos H.H.I. – foreningen for dem med særlige behov gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for foreningen at administrere dit medlemskab og naturligvis kun så længe, at der er et berettiget formål. Foreningen sletter dog som  udgangspunkt dine personoplysninger 1/2 år efter du er ophørt med medlemskab jf. Krav fra Haderslev Kommune.

6. Henvendelse og spørgsmål.

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. Du kan altid kontakte formanden