2. april 2017

Synliggørelse og foreningens medlemstal

Foreningen har ligesom i de forgangne år forsøgt at synliggøre sig i lokalsamfundet, og det synes jeg er ikke det er lykkedes så godt. Når man laver pr. i byen, i hallerne og f.eks. STU kommer der ikke nogen nye. Alt i alt, bruger vi mange kræfter på at laver meget pr. og lige lidt hjælper det. Medlemstallet i foreningen, har været nogenlunde stabilt. Ca. 50 medlemmer.

For foreningen drejer det sig jo fortsat om at få fat i dem, med særlige behov, der har lyst til at dyrke idræt – og bestyrelsen er åben over for ideer, der kan fremme denne sag til gavn og glæde for foreningen. Hvor er de med særligt behov henne?
Sidst vi havde god presseomtale, var i Haderslev Ugeavis, Jyske Vestkyst, Der Norslesvig i 2019, i forbindelse med hockeystævnet i Hammelev. Pr. dag på Graverne i Haderslev, hvor alle foreningens idrætsgrene blev fremvist. Ligeledes en dag med tombola i byen.

Bestyrelsen håber dog på, at presseomtalerne/synliggørelse i byen, vil føre til en højere medlemstilgang, i foreningens aktiviteter i det kommende år.